ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

Τομέας Αρχείου Πληθυσμού

Αιτήσεις για Έκδοση Διαβατηρίου, ταυτότητας, πιστοποιητικού γέννησης, εκλογικού βιβλιαρίου, προσφυγικής ταυτότητας και πιστοποιητικού θανάτου.

Τομέας Μετανάστευσης

Υπήκοοι Τρίτων Χωρών – Άδειες Παραμονής για:

 • Οικιακές Βοηθούς (ανανέωση)
 • Εργάτες - Γενική Απασχόληση (ανανέωση)
 • Εργαζομένους σε Εταιρείες Ξένων Συμφερόντων
 • Επισκέπτες
 • Μέλη Οικογένειας Κύπριου Πολίτη
 • Φοιτητές
 • Οικογενειακή Επανένωση

 

Υπήκοοι Τρίτων Χωρών – Άδειες μετανάστευσης για:

 • Επί μακρόν διαμένοντες
 • Άδειες Μετανάστευσης (Κατηγορίες Α – Β –Γ – Δ – Ε – ΣΤ)

 

Υπήκοοι Κρατών Μελών της ΕΕ και Μέλη της οικογένειας

Αίτηση για Έκδοση Βεβαίωσης Εγγραφής πολίτη της Ένωσης και Μελών της οικογένειας που είναι επίσης πολίτες της Ένωσης – MEU1

Αίτηση για Έκδοση Δελτίου Διαμονής για μέλη της οικογένειας πολίτη της Ένωσης που δεν είναι υπήκοοι Κράτους Μέλους της Ένωσης – MEU2

Αίτηση για Έκδοση Πιστοποιητικού Μόνιμης Διαμονής πολίτη της Ένωσης και μελών της οικογένειας του που είναι επίσης πολίτες της Ένωσης – MEU3

 

Πολιτογράφηση

 • Βάσει ετών παραμονής
 • Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα
 • Λόγω γάμου με Κύπριο πολίτη