ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

- Εγγραφή Εταιρείας

- Εγγραφή Εμπορικής Επωνυμίας

- Εγγραφή Συνεταιρισμού

- Αλλαγές, τροποποιήσεις Εταιρείας, Εμπορικής Επωνυμίας και Συνεταιρισμού.

- Πιστοποιημένα Αντίγραφα Εταιρείας, Εμπορικής Επωνυμίας και Συνεταιρισμού.

- Αίτηση για Έγκριση-Αλλαγή Ονόματος Εταιρείας, Εμπορικής Επωνυμίας και Συνεταιρισμού.